Když mě bylo 7let

Nezařazeno se sexem jsem za?ala pom?rn? od mala.pamatuji si že když m? bylo 7 nebo 8 let tak jsme se s bratrancem i moji sest?enkou stále n?kde svlékaly a ukazovaly si p?irození mockrát nás takhle na?apala babi?ka to byl vždycky za trest sekec na holou a od té doby m? to vzrušuje dívat se na kluky jak jim stojí pérka i to jak jsme dostávali na holou prcinu.
musely jsme vždycky kle?et všichni vedle sebe s vystr?enýma holíma prckama a d?da se sousedem nás pozorovaly a babi?ku n?kdy p?emlouval že to už sta?í a že sme zas tak moc nezlobyly.po ?ase jsem vid?la i d?dy kolikrát o prázdninách onanovat v k?ln? kde sekává d?evo je tam totiž vid?t i když se tam zav?e a tak jsem ho tam tak vid?la škvírkou jak si tam nejd?íve vždycky sundá kalhoty aji trenky a n?kdy je tam celý úpln? do nahata a pak sedne na špalek bokem ke mn? a já ho vidím jak si ho prohání rytmicky v ruce.vždycky když ?ekne že jde nasekat d?evo do kolny a jak se zav?e i na zástr?ku tak už vím že jde honit.vždycky se jdu dívat.
stává se to vždycky o prázdninách když babi?ka jde t?eba za sousedkou na návšt?vu nebo na nákup to vždycky ?ekne že jde do kolny nasekat d?evo a že tam te?ka tam nemám chodit že za chvilku p?ijde je jasný že jak to ?ekl tak sem ho hned sledovala co tam m?že d?lat.te?ka už m? je to jasné co tam d?lá.vzrušuje m? že si tak chtiv? honí!d?dovi je 55 a má stále postavu jako atlet.
a péro má velké a tvrdé vždycky m? za?ne v rozkroku sv?d?t jak si ho proma?kává a t?e.babi?ka samoz?ejm? nic neví a že se tam chodí ukájet a já že ho tam tak pozoruji.
spávám s d?dou v jednom pokoji a te? už ho dokonce poslední dva roky vídávám jak si ho ve?er p?ed spaním honí i v posteli.svítí si tam baterkou a n?kdy když si pokr?í nohy tak se mu pe?ina nadzvedne a vidím mu i na jeho stojícího tvrdého šuldu kterého si prohání a pleská o pe?inu a myslí si že už dávno spím.ale já si n?kdy vzrušením z toho jak ho tak vidím svléknu scela své kalhotky a dám si je pod polštá? a pak si také rukama dráždím v rozkroku až se uspokojím pak n?kdy i slyším d?du rychleji dýchat pak se obrátí zády a potichu zašeptá :je to dobré katka spí jako dudek.
ale já si ješt? svou kundi?ku i prcku st?ídav? dráždím prstem abych m?la ješt? aspo? pár p?kných uvoln?ní.už se zase moc t?ším na velké prázdniny.to nám d?da vždycky postaví velký stan za zahrad? a co tam všechno s bratrancem i sest?enicí provádíme to ani d?da neví.to by se mu už asi nikdy šulda nezmenšil kdyby nás tam vid?l jak jsme tam nejednou byly všichni nahatí a jak si tam hrajeme na doktory a vyšet?ujeme se na st?ída?ku v rozkrocích.bratránek m? tam jednou strkal klacík a to m? dost bolelo ale to už je dávno tak 5let to m? bylo teprve 7 a bratránkovi 9 a sest?enici 6,5 ta se styd?la vždycky nejvíce.
tak to byli asi naše první sex hrátky co si pamatuji když sem byla ješt? malá.ahoj katka.kdyby n?koho n?co více zajímalo m?že mi napsati na m?j email:deck@seznam.cz