Něžná maminka

Nezařazeno Rád jezdím na hory.Domníval jsem se, že jezdím poměrně
dobře, ale nezabránil jsem tomu, aby mne na sjezdovce
jeden "všeuměl" smetl.
Řeknu Vám byla to radost na mne pohledět. Vypadal jsem
jako ukřižovaný Ježíš. Zlomené obě ruce a aby to nebylo málo,tak i obě klíční kosti.V době o které Vám vyprávím mi bylo asi 13 roků. V nemocnici bylo sice dobře, ale nevím proč, chtěl jsem domů.
Asi po 10 dnech mi dal pan primář souhlas, že mohu být
doma, pokud se o mne bude moci někdo postarat. Právě v
této době byla máma bez zaměstnání a souhlasila, že mi
poskytne veškerou péči.
Bylo to celkem dobré, jen mi bylo nepřijemné, že jsem
nemohl sám použít WC. Máma mi řekla ať se nestydím, že
se o mne tak starala, když jsem byl ještě mimino.První dny to ještě šlo.
Třetího dne máma řekla, že jsem celý spocený a že se proto musím umýt. Dala na postel igelit, přinesla si
žinku a malé umyvadlo. Omývání bylo celkem příjemné až
do doby, kdy se její ruka přiblížila k mému přirození.
Aniž bych si to uvědomil, příjemný pocit neustále narůstal a spolu s ním i můj pyj. Najednou jsem měl pocit, že se hanbou propadnu, protože jsem ho najednou měl jako šišku vysočiny. Často jsem si ho honil a tak jsem věděl, že ho mám na svůj věk veliký 18 cm a prů
měr asi 5 cm.
Když si toho máma všimnula, řekla : bože, vždyť Ty jsi
jako dospělý chlap. A aniž by se dotknula, myla mne dál.Když odešla, stál mi strašně dlouho, jako nikdy před tím a to asi proto, že v takovém případě jsem si pomohl. Tentokrát, ale to nešlo. Nevím co mne to napadlo, ale začal jsem přemýšlet o tom, že bych mohl poprosit mámu, když řekla, že mi poskytne veškerou péči.
Když příští večer mi máma řekla, se se musí udělat hy
giena, třásl jsem se touhou.První co mne překvapilo bylo to, že než máma mne přišla umýt sama se sprchova
la. Když přišla, byla ve svém květovaném župánku a se
slovy: tak jdeme na to můj malý chlapečku. Řekl jsem
jí, že nejsem malý chlapeček, ale už skoro muž. Jak to
můžeš říci, zeptala se mne máma.Mužem se stává chlapec
až když mu uzraje semeno. A na to Ty jsi ještě mladý.
To mne naštvala a já jsem to nevydržel a řekl, že po
kud bych měl ruce zdravé ukázal bych jí, že již jsem
mužem.
V ten okamžik jsem zčervenal a uvědomil si co jsem vů
bec řekl. Do té doby jsem ho měl v klidu, ale poté co
jsem ta slova vyřkl, se mi postavil jako nikdy. V hla
vě mi vířila jen jedna myšlenka. Mami vyhoň mi ho !!!
Máma se ne mne podívala a sedla si ke mě na postel.
Při tom se jí malinko pootevřel župan a uviděl jsem
kouzelný mámin prs, na kterém jako malá jahoda jí stá
la růžová bradavka.
Pokud je tomu tak, ráda bych se přesvědčila a když Ty
sám nemůžeš, mohu Ti od toho napětí pomoci chceš Mi
chale ? Nebyl jsem schopen slova a jen jsem zakýval
hlavou.
Máma mi řekla, že mi to udělá tak, abych na to nikdy
nezapomenul, když jsem jí dal takovou důvěru. Zíral
jsem jako na zjevení, když se postavila,sundala si žu
pan a zůstala sedět vedle mne úplně nahá. Vzala něja
ký krém a začala mi potírat celé tělo. Když došla k
mému pyji, jemně mi ho pomazala a začala pomalu třít.
Chtěl jsem, aby ten slastný pocit, který jsem prožíval
nikdy neskončil. Ale asi po 5 pohlazeních jsem se celý
napnul a semeno ze mne vystříklo asi metr vysoko a má
mu zasáhlo do obličeje. Tak to jsem nikdy nezažila by
la slova jejího údivu. Teď věřím, že jsi muž se vším,
co k tomu patří.
Neustále mi ho držela v ruce, ale nedošlo k tomu, že
by mi klesl, jako když jsem si ho vyhonil. Stál stále
jako tyč ze železa. No co s tím uděláme ? Jen jsem za
kroutil hlavou, že nevím. Podívala se na mne svýma po
měnkovýma očima a zeptala se mne. Když Tě učiním mužem
na 100 procent, budeš navždy mlčet ? Jen jsem přiký
vnul.
Pomalu se rozkročila a sedla si na mne. Vzala mi ho do
ruky a zavedla si ho do své kundičky. Poprvé v životě
jsem ucítil ten slastný pocit vniknutí. Počala se na
mě houpat jako by jela na koni. Bylo to k nevydržení.
Zatmělo se mi před očima a dal jsem do toho veškerou
sílu, která mi ještě zůstala a mnohokrát jsem mámě tu
její neskonale krásnou kundičku vystříkal.
Pak jsme zůstali ještě spojení asi 5 minut naprosto beze slov. Pak maminka řekla, bylo to úžasné a když
budeš chtít, ráda Tě od toho přebytečného semene zbavím, chceš ? Zašeptal jsem ano, ano, ano. Bylo to
ještě mnohokrát a naučil jsem se mnoho nového, než jsem se stal opravdu mužem. Teď je mi 25 a svojí než
nou maminku miluji stále i když jsem již ženatý, ale
maminka je holt maminka.