Seznamka Ridlex

3x a nikdy dost I.

Poezie
Ano, paní asistentko
připraven jsem k testu
obávám se, uspěji-li
svými vědomostmi

S E X J E B Á S E Ň A Ž E N Y J S O U J E J Í M I V E R Š I
K T E R É R Á D I R E C I T U J E M E

Z D E J E P R V N Í V Y P R Á V Ě N Í P O D L E Z Á S A D Y
T Ř I K R Á T A P Ř E C E N I K D Y D O S T

POPRVÉ JE TO O TÉ JEDNÉ,
NEBO SPÍŠE S N Í O TOM JEDINÉM

Zkouška

Ano, paní asistentko
připraven jsem k testu
obávám se, uspěji-li
svými vědomostmi

Podívejte, studente
Zkouška bude jednoduchá
Všechny vaše vědomosti
vidím v manuální dovednosti
A začneme hned
jen co blůzu shodím
sukni, tanga, sandály
abych byla převlečena
do taláru k examenu

Před sebou mám náhle ženu
v rouchu k sexu ušitém
Zírám s chvěním v tříslech
A moudím málem napnutém

Dlaněmi vám blížím
tyto tvary, popište je

Dvé válečů koulivých silou borců
se do mých očí valí
v terčích tmavých dvorců
pupínky jsou rozsety
do růžova oblečeny
nad ně bděle postaveny
bradavky jak výzva
pastýřek houfku líbezného

Jestlipak víte, mladý muži
k čemu to všechno slouží

Vím a chtěl bych povědět
Jak nejlépe té otázce vyhovět
Jistě dovolíte, abych se pokusil
Předvést čímo jsem se z knížek naučil
Promiňte, že chvějícími prsty
dotknu se teď dvorců
a s pupínků sejmu
žhavé jejich pnutí
že něžně stisknu
vyvýšený knoflík
objedu jej bříšky prstů
a hned horkem tváře
omluvím se za ten stisk
a vlahým jazykem
uhladím to rozjitření
a ještě ústy vsaji
jejich tuhé pozvednutí
Chci vám takto říci
co jsem sestudoval
že žena tímto žádá
co na jiném místě
potřebuje a co má ráda
Nabídne a muži podá
ty knoflíky jeho dlaním
neboť tím chce říci
jak má začít s milováním

Začínáte dobře, mladý muži
Neříkejte, že jen z knížek
Je vám toto známo

Nevím, mohu-li se v této chvíli
Přiznat jak na lavici v ořeší
směl jsem pod měsícem v noci
jedné dívky něžným ňadrům
z pod halenky vypomoci
V prstech bradavky mi ztuhly
Jemně jsem se dotýkal.
Víc jsem si již netroufal
Řekla, že víc se mnou nezhřeší
A já odešel do noci

Jak romantické v nočním šeru
Pod leskem luny a svitu ňader
Opatrně začít k sexu přípravu
Vyšla by, nebýt padajících jader.
Vše však, milý chlapče není
založeno na poprsí
Jsou-li ženy prsy dokonalé
Ať mohutné či malé
měkce pružné
v chůzi skotačivé
jistě víte v tuto chvíli
jak záleží na umění
počínat si s nimi
A důsledky se zjeví jinde
Tady dál až dole

Oběma se chvějí klíny
Přes můj šat se genitály přimknou
Žena kroužením si zkusí
partnerovo napružení

Ano, správně jdete
k té zemi vysněné a vábné
očím, prstům, jazyku
Do ní všichni chtiví muži
emigrovat touží
Přísným stahem stehen
Žena mnohé ztají
Objevte, co se mezi skrývá
a pokračujte, hochu

Dodnes ani trochu
hned tak nezkusil jsem
co by poznat daly
rádodajné dámy
Raděj řeknu z knížek
co o sexu je psáno
učenými pány

Chudáčkové, na krajíčku
zůstávají bědně
S vámi zajíčku roztomilý
raději k hloubi věci pojďme
Nejste-li si zcela jist
pomohu vám, hochu
svlékněte se ale, ukažte ho
položím se na katedru
rozevřu svá stehna trochu
vidíte jaký je to kosočtverec
jemuž ve vrcholu obrazí se
kosočtverec malý, něžný
Vidíte ten temný stín
chlupatého houští
jako šipka radí
kudy má jít mládí
možná ještě nezkušené
Poodkryji chloupky trochu
takto prsty poodhalím
růžici mého genitálu
a teď, hochu
ptám se přímo, zdali víte
jak udělat to ženě
když do očí vám padne
její tajuplný klín
Na vás nyní leží
Víte-li co za slůvkem to běží
jaký postup zvolíte si
a zda naleznete
kudy cesta běží
k slasti, blahu, rozkoši

Drsným chmýřím rvu se
Dlaní k lince lásky
ukázalo vskutku kudy jít
nalézám tu škvíru
obehnanou vlahým valem
vypíná se mezi stehny
roztomilý poštěváček
volá stiskni jemně, zakruž prsty
něžně hladím, pne se vlahé přirození
když však tisknu jeho zvonek
mně se penis tvrdě staví
Avšak za roubením pysků
Lákavá se studna temní
za roubením čeká slasti spoušť
K ní mé prsty hmátnou
A tu najednou
duše utkví v pasti
rozechvělé touhy k slasti
Chci chutnat, pít
laskat něžně ženy klín
a já jej chutnám, vsávám, piju,
lížu vlahost jeho slin

Ach, to vaše mlčení
probralo mně ze snění
Co se děje, studente
Nevíte jak dál? Ach, tak ...
Ani dítě nekřičí
nasává-li krmi
Ano, vyhmátl jste co je pravé
Můj klitoris, má labia
do vaginy kryjí vstup vše je tolik žádostivé
pocelů ze rtů chlapce
Na mé pysky rty své klade
vysává mi poštěváček
pod jazykem duří, pulzuje a hoří
až v bradavkách ozývá se
Tolik volám po rozkoši, slasti
a mé drsné ochlupení
vzpíná se mu vstříc
Pokračujte, volám, jděte dál
Úkolem je z hloubi vynést
démanty k ozdobení chtíče
a spářením našich těl snad utišit se
Vidím, že připravil jste živou sondu,
Jenom zkusím je-li penis
délkou, naduřením, pevným tvarem
vhodný do mé zanořit se hloubi
Postup jistě znáte,
já jsem připravena
cestu jsem jí zavlažila
zaveďte ho, pronikejte kluzce
prstenec vstupu pochvy
jako prste na něj navlékněte
teď ode mne je asi první
ale každá jiná konkubína
která přijde a nabídne žár svého klína
svým prstencem protáhne váš dřík
Ale tlačte, jemně pronikejte, víc
zabořte se, vychutnejte píče vlahý stisk
a já zas chuje slastný tlak
vnímám někde v hloubi břicha
Ne, zachovejte ještě klid
Nechci to tak rychle ukončit
Ven se ještě nevracejte
Není nad tu chvilku spářivého ticha.
Ale ne, to nejde vydržet, jdeme na to
Vyndejte ho ale na kraj jen
a znovu žaludem otírejte vulvu
z poštěváku vykřesejte slast
ať zablýskne se žárem
spalované jádro kundy
Ano, tím sladkým sprostým slovem
Potvrdím jen krásu této chvíle
musím ti to chlapče říci
když jsem ti tak blízká přec
mít tvůj čurák ve své kundě, to se tykat může
a ještě volat mrdej, nádherně je tvrdej
a tak ti tykám, ať víš, jak je mi
když mně mrdáš, když já mrdám tebe
Píča ocas chňapj, pysky svírá,
děložním čípkem žalud stírá
chlapče, nenechávej plát
nadarmo ten drsný žár
který čurinou mi zmítá
omrdej ji silně, přirážej a vyjeď zase
Tak palčivě mě dráždí prstenec
Je tvůj prsten, máš ho na čuráku
zadržuj však sperma, prosím, nestříkej
stiskni prsty pod žaludem
počkám, pulzuji jen svou hrází
Ne, už musím přimykat se k tvému klínu
zaťatý buď jako skoba ve mně
spoutávám ti prdel svými stehny
pomáhám ti do kundy mi bušit
vzdoruji ti celou pánví
drsným ohanbím do kulíí se vtírám
Prudce nažhavil jsi kundu
Hoří k neztišení
Jeď už, vraž ho, vyndej, přiraž,
mrdej rychle, nepřestávej, vyhoň si ho na děloze
)cítíš jak stahuje se a škrouká hlen
ano, už, ich komme schon
ať už budu, ať už jsem
uhas píču sprškou bičíků a hrudek
stříkej horce vazkým mrdu mokem
Tak ráda cítím onen gejsír chámu
Jak mi v hloubce kundy šlehne
sperma muže, když mě mrdá
opravdu jsem mrduchtivá
A jsem na to hrdá
Šoustala bych vždycky jako divá

Obklíčen jsem snahou
vydat všechno této vědě
pronikám tuhou sondou
v žhavé křeči celé její délky až ke dnu její pizdy
slyším slova asistentky
stydím se je říkat
ale ano, chraptivě už volá,
kundo, kundičko, pizdo, pizdička, píše, píčenko
-jak ta slova zlatě mi teďka zní-
jsi sladká, hladká, něžná, vlahá,
teď už mokrá a já si čvachtám
v téhle díře na šoustání
Ač je tolik chtivá k milování
pro mě žena je vždy kněžna
i když se mnou zdatně souloží
Až vyvrcholí rytmus jejích stenů
milióny bičíků do vaginy prsknu,
hrudky spermií se rozkutálí
nevadí mi její říčné nezdržení
asi oživil jsem žhavou touhu ženy
chtivé vášnivého souložení
A já s ní vlastně uzrál v muže
který netušil co zmůže
a v asistentce vědy
poznal téma pravé ženy
chtivé, smyslné, ale taktně svůdné
která –protože je žena-
chce být mužem položena
jako dítě do koše
plynoucí v řece rozkoše

Omlouvám se, studente
teď to víte, že si vždycky
s jatým potěšením vzkřiknu
když do orgasmu padám.
Omlouvám se za ta slova
Jinak bych je neřekla
Ale v této chvíli jsou tak čarodivá
Dráždivá, byť syrová a opravdivá
Ano, přesvědčil jste
dokonale o svém umu
příprava je dokonalá
za jedna bych to ráda dala
a tři hvězdičky k tomu
Nic však naplat - dám vám pětku
víc nemohu udělat
Vyžaduji totiž reparát
Nejsem zcela jista
zda jsem křikla z plných plic
snad jen hrdlem sevřeným
se můj výkřik k slasti dral
když váš penis do mě pral
Ráda křičela bych ještě víc
nad výkonem líbezným
řeknu vám jen tato slova
Nefivte se mladý muži,
opáčkem se rozkoš tuží
Vyžaduji reparát
Přesvědčte mně znova
a nejraději hned
neboť moudrost věd
častým vzkvétá repete
návrat je i matkou rozkoše
a rozkoš, jak ji znám
unáší mně ke hvězdám
Utrhnu je, abych mohla snést
k příští vaší známce
nejen jednu – tisíc zasloužených hvězd