Seznamka Ridlex

Bereme to sportovně III.

Poezie
Báseň trochu jinak

Ú p r a v a z á v o d i š t ě

Zažehlé prsty oheň vzedmou
pahorek se protitahem vzpírá
prstům s výzvou otevírá
Dvojobraz kreslí do kolenou
růžová stehna v pohybu vlahém
dlani se úval rozevírá
Tam v houští kolotá a klouže
bod tvárný, pod prsty duří
do úplňku prudce vzrůstá
Nemohou prsty, snad zmůže
kmitavá špička jazyka
A nedočkavě lačná ústa
cestičku hadí
sají, laskají a hladí
Míč - nechce se věřit-
padá kamsi do kaňonu
Z gravidní vášně slast se rodí
teď už jen zabrat, tupě udeřit
Vzkážeme raděj´Cromagnonu
ať kyjem umně hodí.
*

V o l n ý s t y l

Provázky ringu uctivě se rojí.
S důlkem místo očka
pradávným pudem stíněn
dostavil se k boji.
Míč úderu se dočká.
Klín klínem zklíněn
útočí a proniká,
vrací se a zas vniká.
Malý rhomboid stal se pastí,
velký o bedra je zaháknut,
oddaným rytmen třeskně i hluše
akordy vytlouká slasti.
V té chvíli, kdy probodnut
-v sevřených tělech zalknou se duše-
míč do střepin se tříští,
do dlaní se vrývá co bude příští.
*

Mocný finiš, nápor klínů naposled
v pásce popadáme dech
- zároveň jsme do ní vpadli hned
Hrdě sním si o vavřínech
Vzdejte poctu šampiónu
o setinku dřív
střikl jeho dřík...
Co však slyším z ampliónu

O p r s a z a s z v í t ě z i l a

něžná dívka, všechněm milá!
Zhořklo štěstí, zvadla pýcha.
Marně s tebou závodím!
Avšak gratuluji, dívko tichá,
ten kousek ti však závidím.
Spravedlivý bože, chytrý,
pečlivě jsi sochařil,
chápu tvoje skvostné dílo.
Jistě s večery i jitry
formoval jsi, hnětl, hladil,
aby se mi zalíbilo.
Dokonce jsi hroty přidal,
aby vždycky první byly!
Určitě ses zalíbeně díval,
určitě jsi zkoumal výtvor bílý.
Právě jím jsi zvítězila
Ale rád jsem poražen
s tvými prsy z mého těla
nakonec jsem vítězem
Milý Bože, vzal´s mi více
a nechceš mi to dát
ještě že je restituce
a já si mohu s ňadry hrát
*

P o l o h o v á š t a f e t a

Nestarej se , milý hochu,
od toho přec jsme tu.
Neznavíš se ani trochu,
připrav rychle štafetu.
Jedna kolík v rukou svírá,
druhá nese ve svých rtech,
třetí hyžděmi jej v běhu sbírá,
čtvrtá chová na ňadrech.
Práce nohou, rozčeření v klíně
nežli přijde cíl.
Tím vším chtěly velmistryně,
aby kolík zvítězil.