Seznamka Ridlex

Láska

Poezie
Jsi moje láska veliká, jsi život co mi utíká,jsi studánka ze které vodu piji, jsi světadíl který obdivuji jsi slunce které mě budí ráno, jsi štěstí které mi bylo dáno jsi má desátá planeta, jsi barev duhy paleta.

Jsi moje láska veliká, jsi život co mi utíká,
jsi studánka ze které vodu piji, jsi světadíl který obdivuji
jsi slunce které mě budí ráno, jsi štěstí které mi bylo dáno
jsi má desátá planeta, jsi barev duhy paleta.
jsi kniha ve které čtu, jsi víra kterou mám
jsi mé moře i má pevnina
jsi touha která umírá.
jsi mé plyšové zvířátko, co ztratilo se nakrátko
a já ho nemohu najít
tak se ptám: Kam ses mohla ztratit? Jsi můj záchranný člun uprostřed oceánu
Jsi horský štít, přes který se probírám,
abych Tě spatřila.
Jsi překážka, kterou denně překonávám,
abych Tě slyšela.
Jsi džungle, kterou se prodírám,
abych ucítila tep Tvého těla.
Jsi skála, kterou rozbíjím holýma rukama,
abych se Tě dotkla.
Zatím jsi však jen silná kniha,
kterou rychle pročítám.
a doufám, že Tě na konci najdu.
Jsi?