Ridlex Seznamka

Létající Čestmír XV - Mladý Blecha pro Urzáky

Bizardnosti
Byl pátek před čtvrtou vyučovací hodinou, před Jandovou matematikou.
S Oskarem byl Filip domluven tak, že bude vnímat, ale nebude se vůbec
hlásit a mluvit… to, aby nevypadal jako hlupák. Prý ho vyzkouší až doma,
při doučování. Za ten týden už Oskar věděl, že ve skutečnosti nemusí
dávat vůbec pozor, protože mu učitel látku vždy před zkoušením ještě
jednou osvětlí a on to může do půlhodiny zapomenout. Měl tedy v úmyslu
nedávat pozor. Když po třetí hodině zazvonilo na přestávku, všiml si,
že Barták hází jakýsi tlustý časopis do batohu a jeho vršek čouhá.
Následně ti dva tupci i s Pelzovou, která občas tak divně mlaskla (seděl
v lavici vpravo od ní). Rychle, aby si toho nikdo nevšiml, sklouzl ze židle,
opatrně se předklonil, sebral ten časopis z tašky… a vrátil se na
místo. Měl černý obal s nápisy a podivně rozmazaným obrázkem. Na obalu
byl velkými písmeny nápis:

EROTICKÉ POVÍDKY – USA A SRN (překlad do ČSR)

Na prvních několika stránkách mu názvy těch eroptáckých povídek –
nebo jak se jmenovali – připadaly nudné. Například Kněz a jeptiška, či
Když to se sestřenkou přichází… Na asi páté nebo šesté stránce
nalezl něco, co bylo do očí. Krásný velký obrázek s podivnou ženou a
hezký fialo-rudý nadpis:

StarCraft II – Kerrigan a Overlord

Poté co se dříve rusovlasá, nyní čistě černovlasá, Miss Kerrigan
rozloučila s Dríághem [drejádžem], byla vyslána k podivnému kruhu se
třemi otvory.

Jeden Zerg se k ní připlazil a pravil zergsky:

„Mylady, stačí vstoupit do středu,“ uklonil se a ustoupil.

Znetvořená Terranka, nyní vlastn Zergka, přikývla a pevným krokem
vstoupila do kruhu. Pak jí to jakoby vtáhlo dovnitř…

Kolem ní byla samá plazma a svalová hmota. Stála na jakémsi seskupení
šlach. A vysoko nad ní bylo šlachami připevněné obří oko. Stála
v krychlovitém útvaru, který připomínal polovinu nafouklého a splasklého
vejce.

„J-j_s-s_t-t_e-e K-k_e-e_r-r_i-i_g-g_a-a_nn_o-o_v-v_á-á,“ pravil hlas
jaksi seshora, od rudo- černého oka.

„Ano,“ pravila poněkud ostýchavě. „Ano, vládče Overlorde!“

„Výtečně…“ ozval se zergštější hlas, ten předtím byl napůl
lidský, podobně jako hlas Kerriganové. „Stanete se mojí královnou,“
nyní mluvil spíše lidsky, „a rozvinete můj rod, k čemuž jste ostatně
byla předurčena.“

„Byla jsem od Dríágha -“ uvědomila si, že k Dríághovi cítí touhu a
zvláštní lidský pocit něhy.

Oko sebou zaškubalo a podívalo se přímo pod sebe – na ni:

„On se vám líbí?! Udělal to, protože jsem mu to já – OVERLORD –
přikázal. Jinak by s tebou nechtěl nic mít.“

„Teď jsem Zerg! Teď ano!“

„Stále jsi jen poloZerg, má královno! A já chci potomstvo… Pokud poté
Dríágh bude chtít, snad bychom nějaký způsob mohli najít…“

„PoloZerg nepoloZerg, máme se rádi a víme, co chceme, lorde! Jste
převelice laskav! Ale řekněte mi, jak se mnou chcete mít potomky, když jste
masa biohmoty a oko?!“

Oko se na ni upřeně podívala a pak se otočilo k jedné ze svých šlach.
Pak se stalo neskutečné… z černé čočky se staly jakési vyklápěcí
dveře! A z oka vystoupila přišlachovaná lidská postava. To něco zvedlo
křídla, odtrhlo se to. A slétlo to k ní.

Teď byla postava lépe rozeznatelná. Vysoký, svalnatý. Rudá kůže
s napnutým svalstvem… lidská hlava bez vlasů a se zergskýma očima –
rudýma. Nos připomínající, jen vzdáleně, štěrbiny a tvrdá ústa.
Plazí hruď bez oblečení a dlouhé fialové kalhoty přes svaly naběhlé
nohy.

„Co jste sakra zač?!“ podivila se Kerriganová obdivně.

Dvou a půl metrový chlápek se k ní sklonil, složil křídla, a pravil:

„Já jsem Overlord!“

Při slovech mu občas z úst vylezl dlouhý, též zergský, trychtýřovitý
jazyk. Pak vzal ženu do náruče a políbil ji. Vsál její jazyka celý ho
oblizoval tím svým. On ho měl jen o něco málo větší. Následně se
sklonil ke kalhotám a skopl je ze sebe. Jane přemýšlela, jak to mohl udělat
bez rukou. Overlord ji postavil na zem a luskl prsty. Z masy vůdcova obydlí
se v jednom rohu vytvořila biohmotová postel. Teď měla bývalá Terranka
nádherný výhled na jeho nahé tělo… Měl snad stejně velký pyj jako
Dríágh a varlata byla v jakémsi šourku, který byl připojen k tělu.
Silnými pažemi opět svoji královnu zvedl a odnesl ji do postele. Nyní
nadržená Kerriganová sama otevřela vchod do své svatyně. Dokonce si nohy
málem vykloubila. Lord si na ni lehl a vyplázl svůj dlouhý jazyk. Pak jím
přejel po obou prsech, přičemž zapůsobil větším tlakem na bradavky.
Milenka začala vlhnout a zavzdychala. Její kozičky začaly brzy stát jako
věže. Zatímco jazyk pracoval na kozách, jedna z rukou přešla ke
kundičce, která byla velmi vlhká, takže zajet do ní dvěma prsty nebyl
vůbec žádný problém. Dvacítka teď vlastně řvala rozkoší.

„Nekřič tak!“ zamračil se Overlord. „Jsme sice ve středu mého území
Zergů, ale dost často se sem dostanou Protossové. Jejich paralyzující
zbraně jsou jediné, které na mě v této podobě účinkují… a právě
tyto zbraně mohou způsobit potrat. Takže kdyby se tady objevili… roztáhni
křídla a zmiz!“ Kerrigan přikývla.

Teď ji muž přinutil kleknout a sám si na postel stoupl. Jeho přirození
bylo přímo před milenkou. Té bylo jasné, co se po ní žádá –
připravit čůráka k sexu. Nejprve ho vzala do rukou, protože se jí vešel
úplně v pohodě do obou, a začala honit. Pak si ho dala blíž k fialovým
rtům a trychtýřovitým jazykem ho oblizovala. Overlord lehce zavzdychal. To
pro ni bylo něco jako signál pokračovat opravdovým orálním sexem. Když se
do toho chtěla pustit, milenec ji položil a lehl si do 69. Teď ji začal
dlouhými tahy lízat a sát poštěváček. Kerriganová si strčila celý
velký žalud do pusy a dala se do sacího díla. Pták se teď tyčil v celé
své délce. Vůdce Zergů jí to samozřejmě chtěl oplatit. Pomalu a zlehka
začal, jakoby, válec jazyka vkládat do její pochvy. Za chvíli drsným
orgánem chuti pohyboval směrem k děloze a zpátky ke stydkým pyskům. Bylo
to něco jako speciální sex, ani ne tak orální jako normální, jen
s podivným „penisem“. Orgasmy na sebe nedaly dlouho čekat. Žena se
svíjela v křečích a v bucharu jejího vůdce silně škubalo. Ona
vystříkla milostné šťávy, on do jejího hrdla pustil spousty žhavého
zergského spermatu.

O krátkou chvilku později Miss Kerrigan ležela na břichu a Vysoký Zerg do
ní zaváděl svého mrdáka. Teď to nebylo šimrání v podbříšku, cítila
tam spíš pocit podobný nervozitě… byla uspokojená a zároveň
nedodělaná zároveň. Cítila se tak plná! Asi čtyřiceti centimetrový
macek… a lehké pleskání šourku s varlaty o biomasu. Trvalo to snad
čtvrthodiny a vojákyně řvala slastí. Každé dvě minuty vyvrcholila.
Cítila jeho jazyk v levém i pravém uchu… Ruce byli téměř přisáté na
jejích kozičkách… na zadečku cítila podivný tlak čehosi mazlavého, co
se jí tam kroutilo… sedm orgasmů… nejméně! Byla úplně zmožená.
A pak se do ní Overlord konečně vystříkal. Osmý, velmi prudký orgasmu!
Jazyk se v pravém uchu jaksi zaseknul, v zadečku se to něco rozvinulo na
maximum! A prudké zmáčknutí prsů a bradavek!

„Áááááááá,“ řvala jak nejhlasitěji dokázala.
„Úúúúúúchhhh!“

Teď ji její vůdce nechal chvíli odpočívat. Následně Kerrigan ucítila
podivný pocit v břiše a na kraji dělohy. O chvíli později z ní do
biohmoty vylétlo něco mezi vajíčkem ještěra a lidským embryem.

„Výtečně! Vychází z tebe naši první potomci!“ volal bývalý
nepřítel, nyní milenec, jásavě a vesele.

Embryové vajíčko zmizelo. Jako kdyby se ta kukla rozplynula.

„Byla přenesena tam, kudy jsi sem vešla,“ vysvětloval budoucí
„otec“.

Dvacítka cítila, že na ni přichází další křeč a tak začala tlačit a
řvát na celé kolo. Overlord s úsměvem vzlétl a vrátil se do oka.
Najednou se rozbořila jedna z tenčích zdí a vstoupil Protoss Phoenix. Měl
v ruce E-M_I 300, nebo-li Elektro-magnetický impulzátor 300, způsobující
paralizaci. Byla to nejnovější protosská zbraň. Hrdina Phoenix vystřelil a
její křeče ustaly. Následně padla na zem a nemohla se hýbat.

„O_d_n_é_s_t,“ ozvalo se křupavým, elektronickým hlasem z Phoenixova
brnění.

Vstoupilo dalších deset ozbrojených Protossů. Dva z nich ji silou vůle
udržovali ve vzduchu, další dva paralyzovanou a poslední dva, kteří
k tomu byly potřební s ní pohybovali ve vzduchu.

AlE cO, pomyslel si Overlord ve svém očním příbytku, který byl zároveň
jeho druhou podobou, sVéMu ÚčElU pOsLoUžIlA nA vÝbOrNoU… mÁm PoToMkA!

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Oskar Blecha seděl a přemýšlel. Vlhká? Orgasmus?… mlaskání od
Pelzové?! Že by to spolu nějak souviselo? Penis, pyj, čůrák, mrdák,
buchar a pták? To všechno je to, co mám tam dole? Teprve teď si uvědomil,
že se právě tam dole něco děje. Cítil podivné pnutí a citlivý žalud
jaksi přilepený k trenkám. Zároveň cítil obrovské vzrušení a chtěl
prožít to, co prožila Kerriganová a Overlord, ať už to byl kdokoliv. Jen
ho zajímalo, jestli mu také někdy vyroste do čtyřiceti centimetrů…