Seznamka Ridlex

Milostná výchova

Poezie
Na kraji lesa horký vítr hladí
košatou trávu na povlovné louce
kde napůl leží chlapec s dívkou mladí
nazí jak prst; jen ona je v klobouce

před nimi děvčátko je nahé pozoruje
„Tak co ta láska je?“ zeptá se zvědavě
„dobře se dívej,“ chlapec napřimuje
pyj, děvče rozvírá svou vulvu váhavě

A ona sklání se a s přidušeným smíchem
zří žalud prodírat se pod dívčiným břichem
a mizet v ohanbí pohybem tajemným

A tam a zpět a dál - oni už nevnímají
jak prsty děvčátka si potutelně hrají
ve vlastní škvírce s čímsi příjemným